StudioA. AB, eller den då enskilda firman Studio Annorlunda, startades upp av nuvarande ägaren Anders Johnsén 2004.
Byggföretaget omvandlades till aktiebolag så sent som 2013, som en direkt följd av att företaget och dess projekt helt enkelt ständigt blir större.

”Ett annorlunda byggföretag, som står för kvalitet och tillgänglighet för kunder och medarbetare.” beskriver Anders företaget och fortsätter:

Man ska känna sig trygg med en hantverkare som man anlitar när man ska sätta bo. Det är ju ofta ett av livets största projekt. Därför tycker jag att det är viktigt med en kontinuerlig dialog tillsammans med dem som jag arbetar för och med!

Till en början fanns en tanke att byggnadssnickeriet skulle kompletteras med inredning i form av möbeltillverkning och trädgårdsinstallationer. Det har dock blivit mindre och mindre tid för detta i samband med att efterfrågan på renodlade byggtjänster ökat.

Ett litet axplock av vad som tillverkats finns att se i bildgalleriet.