I företaget finns, förutom Anders, fyra medarbetare med väl utspridd kompetens.

StudioA. AB samarbetar med flera olika byggföretag och underleverantörer såväl inom snickeri som andra specialiserade områden så som el, vvs, plåt, finsnickeri, kakel/klinker/våtrum, multimedia och övriga. Detta gör att antalet medarbetare kan anpassas direkt till de olika projektens storlek och karaktär.